ΣΤΥΛ

Η μόδα είναι περισσότερο από απλά ρούχα. Είναι μια γλώσσα χωρίς λόγια, μια σιωπηλή έκφραση της ατομικότητας. 

Το στυλ, είναι η ψυχή της μόδας. Ξεπερνά τις τάσεις, και γίνεται η αφήγηση της προσωπικότητας και της αυτοπεποίθησης μας.

ΣΤΥΛ

Στύλ είναι η τέχνη της αυτοπαρουσίασης, ένα δημιουργικός χορός μεταξύ υλικών και  προσωπικής ταυτότητας.