ΚΥΚΛΙΚΗ ΜΟΔΑ

Η κυκλική μόδα αναφέρεται σε μια προσέγγιση εντός της βιομηχανίας μόδας που στοχεύει στη δημιουργία ενός συστήματος κλειστού κύκλου, ελαχιστοποιώντας τα απορρίμματα και μεγιστοποιώντας τη χρήση των πόρων. 

H ιδέα συνδέεται με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, η οποία επικεντρώνεται στο να μειώνει, να επαναχρησιμοποιεί και να ανακυκλώνει υλικά για την προώθηση της βιωσιμότητας.

ΚΥΚΛΙΚΗ ΜΟΔα

Η κυκλική μόδα δεν είναι απλά μια τάση, είναι μια στροφή προς την βιωσιμότητα.