ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Η μόδα δίκαιου εμπορίου αποτελεί μια ηθική και βιώσιμη προσέγγιση στην παραγωγή και εμπορία ρούχων, με έμφαση στις δίκαιες συνθήκες εργασίας, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την κοινωνική ευθύνη. 

Αποτελεί μέρος του ευρύτερου κίνηματος του δίκαιου εμπορίου, το οποίο επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές και οικονομικές ανισορροπίες στον παγκόσμιο εμπορικό χώρο.

ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Οι επιλογές μας σχετικά με τα προϊόντα που αγοράζουμε, μπορούν να συνεισφέρουν σε ένα δίκαιοτερο και περιβαλλοντικά φιλικότερο παγκόσμιο τοπίο της μόδας. Διάφορες οργανώσεις και πιστοποιήσεις, όπως το Fair Trade International, παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές και πρότυπα για να βοηθήσουν στον εντοπισμό προϊόντων δίκαιου εμπορίου.