ΑΡΓΗ ΜΟΔΑ

Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται συχνά από γρήγορες τάσεις και άμεση κατανάλωση, το “slow fashion” εμφανίζεται ως μια σκόπιμη και επίγνωστη προσέγγιση στον τομέα του ρουχισμού.

Υπερβαίνει την περαστική φύση της γρήγορης μόδας, υποστηρίζοντας μια πιο βιώσιμη και ηθική σχέση με τα ενδύματα που φοράμε.


ΑΡΓΗ ΜΟΔΑ

Ουσιαστικά, η “slow fashion” αποτελεί ένα αντίβαρο στον πολιτισμό της απορριπτικής φύσης που έχει διαποτίσει τη βιομηχανία της μόδας.